Nỗi cô đơn hiu quạnh của chị cắt tóc gội đầu mỗi khi vắng khách