Du lịch cùng thằng bạn, rình chén luôn con bồ của nó