Châm cứu rồi sờ mó xong đút cặc vào để chữa bệnh cho khách